فعالیت ها واطلاع رسانی مشاورتحصیلی(این وبلاگ متعلق به گروه آموزشی مشاوره نیست)
 

3.     همکاری کامل در چاپ پاسخنامه آزمون های نوین مشاوره ای  سلامت روانی ورفتاری وتصحیح آزمون وارسال به مدارس

4.     تشکیل جلسات در سه ماهه سوم سالتحصیلی به منظور تعامل فکری در امور مشاوره ای ونیز تحقق اهداف عملیاتی مشاوره  شهرستان

5.    انجام امور مقدماتی وتهیه وسایل نمایشگاه متمرکز مشاغل در مرکز استان  در اردیبهشت 91

6.    تهیه و ارسال نمون برگ بازدید از فعالیت های مشاوران در سه ماهه سوم و ارسال آن به مدارس متوسطه

7.    بازدیدازفعالیت های مشاوران مدارس با اولویت مدارس روستایی:(معراج-شهدای شهرک امام-امام علی شهن اباد-عفت-شبانه روزی جابر-دکترحسابی-خلیج فارسولایت فقیه2- ابتکار) وارائه بازخورددر زمینه نقاط ضعف وقوت مشاوران

8.    تهیه نرم افزار دررابطه با توانمند سازی تحصیلی –رفتاری وروانی وارسال به مدارس جهت آموزش

9.      اطلاع رسانی وهمکاری در برگزاری دوره های ضمن خدمت جهت گروه آموزشی مشاوره

10.    تهیه کتابچه ونیزتهیه بانک اطلاعات تحصیلی  وشغلی و بصورت سی دی در اختیار مشاوران مدارس گذاشته شد.

11.     همکاری در توزیع وتبلیغات مجلات رشد مشاور وارسال به مدارس  

12.    تهیه وتکثیر بروشور ومقالات و... با عناوین مختلف جهت مشاوران مدارس( اکثرفعالیت ها در وبلاگ گروه قرار داده شد.)

13.   تهیه  فطلنامه ویژه مشاورین  از سازمان تبلیغات اسلامی و تحویل به مشاورین مدارس (عنوان   فصل نامه زنگ هفتم)

14.   تشکیل نمایشگاه هفته معرفی مشاغل بصورت متمرکز در مرکز استان  ومشاور هنرستان فنی حرفه ای فاطمه زهرا بعنوان مسئول نمایشگاه بمدت یک هفته انتخاب واعزام گردید.

15.  جمع آوری فعالیت های مشاوران مدارس در هفته معرفی مشاغل وارزیابی فعالیت ها با همکاری کارشناس  مشاوره شهرستان

16.  تهیه گزارش وبازبینی فعالیت های مشاورین  در طرح توانمند سازی وهمیار مشاور  وارزیابی مشاورین  (گزارش ضمیمه سی دی می باشد.)

17.  بازبینی ونظارت وبازدید از نرم افزار مشاور مدرسه ومدارسی که اطلاعات را ثبت ننموده بودند جهت پیگیری وثبت مشخصات در سامانه نرم افزار مشاور مدرسه در اختیار کارشناسی مشاوره شهرستان قرار داده شد.

18.  شناسایی وتشویق مشاوران فعال در مدارس

19.    همکاری وتبادل نظر با گروه آموزشی مشاوره راهنمایی

20.   ارتباط مستمر ومداوم با گروه آموزشی مشاوره اداره کل آموزش وپرورش استان از طریق تلفن، اینترنت و...

21.    فعال سازی وبروز نمودن وبلاگ گروه  

22.   سایر موارد

                 وحید فلاحی                                                       سیدامیر قدمی 

سرگروه آموزشی مشاوره شهرستان نورآباد             کارشناس گروههای آموزشی شهرستان

 

  نوشته شده در  دوشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۱ساعت ۱۸:۲۸ بعد از ظهر  توسط وحيد   | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM